De hele wereld moet het weten

Dienst Noorderlicht

11 april 2021
Voorganger: ds. Niels de Jong

De hele wereld moet het weten
Bijbellezing: Marcus 16: 9 - 20

Als Jezus is opgestaan geeft hij de opdracht om het goede nieuws (zoals dat van zijn opstanding) aan iedereen te vertellen. Daar zijn de volgende vragen bij te stellen: Waarom moet iedereen dat weten? Werkt dit niet 'zieltjes winnen' in de hand? Heeft dat niet iets arrogants in zich dat iedereen dit nieuws nodig heeft? Is deze opdracht er ook voor 'gewone' christenen of alleen voor speciale gezanten? Kortom, wat moet je anno nu met deze opdracht?

De dienst start hier op 11 april om 11:00 uur 's ochtends. De dienst is na afloop ook te bekijken op ons YouTube-kanaal. De printbare leesversie vind je hier. De luisterversie op Spotify vind je hier op ons Spotify-kanaal.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link. Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

Iedereen moet het weten

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De printbare versie van de preek vind je in de loop van zondag hier op de pagina. De (audioversie van de) preek van vandaag komt nadien (en na montage) beschikbaar op ons Spotifykanaal. Je vindt hieronder ook vragen om over verder te denken, extra luisterliederen, de collecte en een activiteit voor de kinderen.

In de dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream. De liederen van vandaag:

  • Jezus Overwinnaar ~ Opwekking 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

  • Living Waters ~ Keith & Kristyn Getty

There's a river that flows
With mercy and love
Bringing joy to the city of our God
There our hope is secure
Do not fear anymore
Praise the Lord of Living Waters
Spirit moving
Mercy washing
Healing in these living waters
Lead your children to the shore line
Life is in these Living Waters

  • Mijn Toevlucht

De Heer is je schild en bevrijder,
De redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
En overnacht in zijn schaduw,
Zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

  • Wat vraagt God van mij ~ Joke Buis

Ik zal steeds om wijsheid vragen
want ik weet dat Hij al weet
wat ik nodig heb en dat Hij geeft
Zonder Hem in hel mijn leven
ben ik net zoals de zee
die met alle winden mebeweegt

VOOR DE KINDEREN

Zing fijn mee met de playlist met christelijke kinderliedjes.
je vindt deze hier!

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: STICHTING PRESENT

Stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Present wil een beweging op gang brengen in Rotterdam waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Noorderlicht werkt samen met Present in het opzetten van Noorderlicht Doet projecten.

Zou je een financieel steentje willen bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt naar NL17INGB0000308174 t.n.v. Hervormde gemeente Rotterdam Centrum/Noorderlicht met toevoeging van 'Gift Stichting Present'. Je kunt ook je bijdrage overmaken via de QR-code die je hiernaast vindt.

Heb je nog vragen? Mail gerust naar Gert Vorsteveld via financien@noorderlichtrotterdam.nl.
We hopen op jullie steun voor dit doel!

Gerelateerde pagina's