Dienst 20 september 2020: God gaat verder

Dienst Noorderlicht

20 september 2020
Voorganger: Corine Zonnenberg

De dienst start hier op zondagochtend 20 september om 11:00 uur 's morgens.
De dienst is daarna ook te bekijken op ons YouTube-kanaal.

Handelingen 8:1 en 4. Handelingen 20:32-38.

Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren.'

Op verschillende momenten lijkt het alsof Gods werk stopt. De vervolging die uitbreekt, Paulus die naar Rome moet voor gevangenschap. Maar steeds als er een einde lijkt te zijn zien we dat God door gaat en dat er weer een nieuw begin ontstaat. Ook vandaag de dag. God gaat door. Ook als voor het voor ons een eindpunt lijkt of de vraag hoe nu verder. Welke dingen kunnen we dan leren van Paulus hoe we daar mee om kunnen gaan?

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten. De leesversie van de preek vind je hier. De luisterversie van de preek vind je hier.

Op deze pagina vind je ook een activiteit voor de kinderen, extra luisterliederen en de collecte.

Je kunt je ook gratis abonneren op ons prekenkanaal op Spotify.

Collectedoel van deze maand: De Pauluskerk
Lees op deze pagina meer over de Pauluskerk. Je vindt bij de informatie ook de QR-code. Heel erg bedankt voor je bijdrage, dit wordt enorm gewaardeerd.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST VAN 11:00 UUR OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link.

Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

In die dienst worden liederen gezongen, die door het Muziekteam worden samengesteld, in overleg met ds. Niels de Jong. Deze worden live gezongen en gespeeld, en je kunt deze beluisteren in bovenstaande livestream.

Een van deze liederen vind je hier:

Uitgelicht: 'Fear no more' - Building 429

Klik hier voor de link naar het lied.

This isn't what I'd choose
But it's where I'm finding You
When I'm broken and undone
Your mercy's just begun

Vragen om over na te denken:

  • Paulus wist dat hij afscheid van iedereen moest nemen. Heb jij wel eens afscheid van iemand moeten nemen? Zo ja, hoe was dat voor je?
  • Heeft gebed jou geholpen bij afscheid, of bij zorgen?
  • Mooie, moeilijke en verdrietige dingen mag je bij God brengen. Waar heb jij op dit moment behoefte aan in gebed?

ACTIVITEIT VOOR KINDEREN: GOD GAAT VERDER

Corine Zonnenberg heeft speciaal voor jullie een werkje gemaakt. Je vindt het werkje HIER.

Ook kun je nog eens een kijkje op de Kerkflix nemen.

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: DE PAULUSKERK

De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. De Pauluskerk biedt advies aan asielzoekers, ze faciliteren maatschappelijk werk, bezinning en taalcursussen. Ook is er een uitgiftepunt van de voedselbank en gebruikte kleding, een huisarts, tandarts en een kapper. Het doel is om mensen nieuw perspectief te bieden zodat ze weer mee kunnen draaien in de maatschappij.

We hopen op jullie steun voor dit doel.

Het Noorderlicht Muziekteam verzorgt iedere week live muziek
Tijdens de diensten verzorgen de inmiddels vertrouwde gezichten (in wisselende samenstelling) prachtige muziek. Liederen die zorgvuldig bij elkaar gebracht zijn, om mooi aan te sluiten op de boodschap in de preek. Je kunt de liederen die het muziekteam heeft samengesteld beluisteren in de livestream video. We zijn hen dankbaar voor de inspirerende inzet. Al mogen we dan misschien nog niet meezingen in verband met het voorkomen van verspreiding van het coronavirus, het is wel heel fijn om te kunnen luisteren. En als je de livestream kijkt thuis, dan kun je uiteraard wél meezingen (je bent zeer zeker de enige niet die vanaf de bank meezingt!).

Heb je al eens rondgeneusd op ons YouTube-kanaal? We publiceren er de diensten, interviews, en meer. Je helpt Noorderlicht enorm als je je wil abonneren op ons kanaal (mocht je weleens via YouTube kijken). Zo kunnen we in de loop van de tijd meer mensen bereiken met het goede nieuws.

Gerelateerde pagina's