Dienst 9 augustus 2020: God (niet) opmerken

Dienst Noorderlicht

9 augustus 2020
Voorganger: ds. Niels de Jong

De preek wordt op zondagochtend 9 augustus om 11:00 uur 's morgens live uitgezonden via YouTube, en is daarna ook te bekijken op ons YouTube channel. Klik voor de livestream op de link op deze pagina.

Handelingen 14: 8 - 18

God (niet) opmerken

'Hij heeft blijk gegeven van zijn goedheid' (vers 17)

Paulus en Barnabas zijn in Lystra aangekomen. De heidense bevolking is nogal onder de indruk van het genezingswonder wat ze doen en zien hen aan voor Griekse goden die (blijkbaar) hen hebben bezocht (ze passen wat ze zien in in hun eigen referentiekader - iets wat iedereen geneigd is te doen). Als Paulus en Barnabas het misverstand begrijpen, doen ze alle mogelijke moeite om dit misverstand direct recht te zetten. Ze willen juist niets te maken hebben met die Griekse goden (wat voor hen nepgoden zijn). Hun boodschap is juist dat iedereen de enige ware en levende God moet dienen. De God die zij als heidenen ook hadden kunnen opmerken (vers 17), maar blijkbaar hebben ze dat niet opgemerkt...

Over dit laatste wil ik in de preek vooral bij stil staan. Is het zo dat iedereen iets van God op het spoor kan komen? Probeert God dan iedereen zijn aanwezigheid te laten ervaren? En als dat zo is, hoe zit dat dan? Hoe werkt dat nu en in onze tijd en bij ons? Waarom gaan zoveel mensen dan aan deze God voorbij?

Laat ons samen luisteren, in de kerk en via livestream, en ons verbonden weten.

Op deze pagina vind je ook een activiteit voor de kinderen, extra luisterliederen en de collecte.
Je kunt je ook gratis abonneren op ons prekenkanaal op Spotify.

Collecte: Deze maand richt de collecte zich op Stichting De Paraplu. De Paraplu is een inloophuis voor vrouwen in Rotterdam Noord. Dit wordt georganiseerd door verschillende kerken. Een aantal Noorderlichters zijn hier ook actief. De Paraplu betekent veel voor vrouwen doordat het een veilige plek is om hulp te vragen. Ook biedt de stichting allerlei cursussen. Lees hierover op deze pagina meer, naast de QR-code. Heel erg bedankt voor je bijdrage, dit wordt enorm gewaardeerd.

→ DIT IS DE LINK NAAR DE DIENST OP YOUTUBE. ←

Klik om de preek te bekijken op bovenstaande link.

Tip: klik op YouTube bij de video op 'Set reminder', dan krijg je binnen YouTube een melding wanneer de livestream start.

LUISTERLIED: 'Mooi' - Marco Borsato

Klik hier voor de link naar het lied.

Weet je wat je hebt
Is de cirkel rond
Zie je wat er staat
Of mis je enkel wat er stond
Krijg je wat je wilt
Of zelfs meer dan wat je vroeg
Ben je tevreden met het minste
Of is het meeste niet genoeg
Raak je verwonderd van de sneeuw
Van het ruisen van de wind
Geniet je van de vogels
Van het lachen van een kind

Het Noorderlicht Muziekteam verzorgt iedere week live muziek
Tijdens de diensten verzorgen de inmiddels vertrouwde gezichten (in wisselende samenstelling) prachtige muziek. Liederen die zorgvuldig bij elkaar gebracht zijn, om mooi aan te sluiten op de boodschap in de preek. Je kunt de liederen die het muziekteam heeft samengesteld beluisteren in de livestream video. We zijn hen dankbaar voor de inspirerende inzet. Al mogen we dan misschien nog niet meezingen in verband met het voorkomen van verspreiding van het coronavirus, het is wel heel fijn om te kunnen luisteren. En als je de livestream kijkt thuis, dan kun je uiteraard wél meezingen (je bent zeer zeker de enige niet die vanaf de bank meezingt!).

Drie vragen ter overdenking:

  • Welke blijken van Gods goedheid merk je wel eens op?
  • Vind je het soms lastig om te merken dat God signalen van zijn goedheid geeft?
  • Kun je in gesprekken met anderen wijzen op God en 'signalen van zijn goedheid'? Hoe zou je dat kunnen doen?

VOOR KINDEREN: KERKFLIX!

Misschien kijk je soms naar de Henkie Show Of misschien wel andere programma's over geloof. Deze week hebben we een zaplijstje voor je gemaakt. Met héél verschillende video's en twee knutsels. Zo kun je iets leren, maar ook iets doen of ontdekken...en niet alleen op tv of op de smartphone! Zelfs op tropische dagen...

ONTDEK HET HIER ZELF.

COLLECTEDOEL DEZE MAAND: STICHTING DE PARAPLU

De Paraplu is een inloophuis voor vrouwen in Rotterdam Noord. Dit wordt georganiseerd door verschillende kerken. Een aantal Noorderlichters zijn hier ook actief. De Paraplu betekent veel voor vrouwen doordat het een veilige plek is om hulp te vragen. Ook biedt de stichting allerlei cursussen, zoals naailes, lessen Nederlandse taal, creatieve activiteiten. Ook zijn er themabijeenkomsten over allerlei onderwerpen, zoals bijvoorbeeld over omgaan met geld, omgaan met elkaar, opvoeding, opkomen voor jezelf, en meer. Ook heeft Stichting De Paraplu een kledingbank. We hopen op jullie steun voor dit doel.

Je kunt meer over het inloophuis van Stichting De Paraplu lezen op inloophuisdeparaplu.nl.

Heb je al eens rondgeneusd op ons YouTube-kanaal? We publiceren er de diensten, interviews, podcasts, en meer. Je helpt Noorderlicht enorm als je je wil abonneren op ons kanaal (mocht je weleens via YouTube kijken). Zo kunnen we in de loop van de tijd meer mensen bereiken met het goede nieuws.

Gerelateerde pagina's